понедељак, 18. октобар 2010.

Celestinsko proročanstvo - uvidi

I uvid

- Iskazuje se se se kao duboki osećaj nemira.

Počinjemo na kratko primećivati drugačije vrste iskustva, snažnijeg i nadahnjujućeg. Ali ne znamo šta je to iskustvo i kako da ga učinimo trajnim, pa kad prođe, osećamo se nezadovoljni i nemirni zbog života, koji nam se ponovo čini običnim.
Dolazi do borbe ega sa drugim osobama.
Taj je problem privremen i nestaće. Napokon postajemo svesni toga šta zapravo tražimo, a to je drugo značajnije iskustvo. Kada ga shvatimo u potpunosti dosegnućemo I uvid.
On se događa kada postanemo svesni podudarnosti u našim životima.

II uvid

- Odnosi se na tačnije objašnjenje nedavne istorije i dodatno razjašnjava promenu.

Možemo upreti prstom u tačku gde upadamo mi, u dužem razvoju civilizacije i to nam daje osećaj za smer u kom idemo. Usmerava našu sadašnju svest u širu istorijsku perspektivu.

Da bi razumeli istoriju, moramo shvatiti kako je nastao naš svakodnevni pogled na svet, kako ga je stvorila stvarnost ljudi koji su živeli pre nas.
Drugi uvid učinio je našu novu svest neodgodivom. Došli smo do vrha naše kulturne svrhe. Istraživači su odaslani u svet, koristeći se naučnim metodama da bi otkrili značenje ljudskog života na ovoj planeti.

Preostali uvidi predstavljaju odgovore koji napokon stižu. Nalazi nauke: fizike, psihologije, misticizma i religije stapaju se u novu sintezu, osnovanu na primećivanju podudarnosti.


III uvid
- Opisuje shvatanje fizičkog sveta.

Ljudi će naučiti primećivati ono što je pre bio nevidljivi oblik energije. Treći uvid pruža promenjeno razumevanje fizičkog svemira. Opažanje lepote je vrsta barometra koji svakome od nas pokazuje koliko je blizu stvarnom primećivanju energije. Kad nas nešto pogodi kao lepo, pokazuje se prisutnije, oštrije u obliku i živahnosti boja. Ističe se.
Sledeći nivo percepcije jeste uočavanje energetskog polja koje okružuje sve.

IV uvid

- Borba za energiju.

Vremenom ćemo mi ljudi sagledati kako se svemir sastoji od jedne dinamične energije koja nas održava i koja odgovara na naša pitanja. No, videćemo i da smo bili isključeni iz tog većeg izvora energije, da smo se otkinuli od njega i zato se osećali slabima, nesigurnima, kao da nam nešto nedostaje.
Suočeni sa tim nedostatkom nesvesno je usledila psihološka borba,krademo od drugih.

V uvid

- Govori o našem nedostatku energije i kao ga izlečiti, spajanjem sa višim izvorom.

Svemir nam može pružiti sve što trebamo, samo ako se možemo prema njemu otvoriti. Kad se svesno ispunimo energijom, ona izaziva podudarnosti, a one nam pomažu ostvariti taj nivo za stalno.

VI uvid

- Bavi se preprekama koje još moramo savladati pre nego što se povežemo energijom za stalno.

Moramo se suočiti sa sopstvenim načinom i običajem na koji kontrolišemo druge ljude. To je naš posebni postupak kontrolisanja drugih, nešto što smo naučili u detinjstvu kako bi privukli pažnju i energiju i tu smo zapeli. To je naša nesvesna drama kontrole. Prvi korak je osvešćivanje lične drame. Ništa se ne može nastaviti dok ne pogledamo sami sebe i ne otkrijemo šta činimo kako bi manipulisali energijom.
Moramo videti kako je u detinjstvu stvoren taj običaj.

Postoje četiri vrste ljudi stvoreni u detinjstvu.

- ispitivač, zastrašivač, povučen i jadnik.

Povučeni stvaraju ispitivače - zastrašivači stvaraju jadnike Ili opet zastrašivače. Da bi otkrili svoje pravo ja, morate priznati da je vaše pravo ja počelo iz položaja između istina oba roditelja.
Zato ste tamo rođeni; da bi stekli viši pogled na ono što oni zastupaju. Vaša životna staza vodi do otkrivanja istine koja je viša sinteza onoga u što su njih dvoje verovali.Ćitav vaš život sastojaće se od traženja življenja u kojem ćete sami sebe moći oplemeniti. Sagledajte svoj život kao jednu priču, od rođenja do sada, i videćete kako je došlo do toga da ste tu gde jeste. Vaši prijatelji, podudarnosti koje su se dogodile u vašem životu nekuda vas vode.
Da bi emocionalno napredovali, moramo se povezati sa dovoljno energije, kako bi progledali kroz našu jaku dramu kontrole, ono što nazivamo prinudnim i krenuli prema nečemu što će biti duhovni proces onaj koji smo celo to vreme pokušavali shvatiti. Kad u potpunosti usvojimo ovaj pogled dostići ćemo čistu svest o našem duhovnom putu.

VII uvid

- Govori o procesu sopstvene svesne evolucije, o ostajanju budnim prema svakoj podudarnosti, o svakom odgovoru koji nam daje svemir. Dalje govori o načinu na koji nas stvari zaskaču, o načinu kako se određene pomisli javljaju poput vodiča. Ne vode nas samo snovi. Vode nas i misli i dnevna sanjarenja.

Pokažu nam prizor, događaj i ako u tom trenutku obratimo pažnju na to možemo biti spremni na taj trenutak u našem životu. Tih misli ima više nego što smo ih svesni. Da bismo ih prepoznali, moramo zauzeti položaj posmatrača.
Kad se misao pojavi, moramo pitati zašto ; zašto baš u ovom trenutku; kakve veze ima sa mojim životnim pitanjima. Kao posmatrači rešili smo se potrebe da sve kontrolišemo. To nas postavlja u tok evolucije. Negativne misli treba zaustaviti čim se pojave ili im dati sliku sa dobrim ishodom.

VIII uvid 1.deo

- Objašnjava kako možemo pomoći drugima kada nam pružaju odgovore koje tražimo.Pri tom, opisuje potpuno novu etiku toga kako bi ljudi trebali postupati jedni sa drugima i kako bi olakšali naš zajednički razvoj. Osmi uvid upozorava nas na prestanak razvoja .......

To se događa kad postanete zavisni o drugoj osobi.
Govori o korišćenju energije na nov način, kada se ophodimo sa ljudima uopšteno, ali počinje sa decom. Decu trebamo gledati takve kakvi stvarno jesu, kao krajnje tačke evolucije koja nas vodi napred. Deci je potrebna naša energija i to bez ikakvih uslova kako bi naučila kako da se razvijaju. Najgore što se deci može učiniti jeste da im se oduzme energija dok ih ispravljamo.
To je ono što stvara dramu kontrole .
Te manipulacije mogu se izbeći ako im se da sva potrebna energija bez obzira na okolnosti. To znači da moraju biti uključena u sve razgovore posebno u one koji se tiču njih. Istaknuta je i važnost broja dece. Jedna odrasla osoba može usredsrediti i pružiti pažnju samo jednom detetu u nekom vremenu. Ako je broj dece veći od broja odraslih, odrasli ne mogu dati dosta energije i deca se počinju takmičiti međusobno za vreme odraslih. Kad neko nauči kako da bude čist i kako se može uključiti u svoj razvoj,u trenutku može biti zaustavljen zbog zavisnosti o drugoj osobi. Ideja zavisnosti,kako se spominje u Rukopisu,objašnjava zašto se u ljubavnim vezama javlja borba za moći.
Oduvek se pitamo šta je uzrok završetku sjaja i euforije ljubavi, zašto se odjednom pretvara u sukob? Sada to znamo.
To je rezultat načina na koji teče energija između određenih osoba. Kad se pojavi ljubav dve osobe daju jedna drugoj energiju nesvesno i obe se osjećaju bodro i uzvišeno.
To ushićenje nazivamo "zaljubljenost".

VIII uvid 2. deo

Nažalost, kad jednom počnu očekivati da taj osećaj stiže od druge osobe, ljudi se odvoje od energije svemira i počinju se sve više oslanjati na energiju onog drugog - samo sad se čini da je više nema dovoljno i zato prestaju davati međusobno energiju, te se vraćaju svojim dramama, pokušavajući kontrolisati jedno drugo i prigrabiti energiju za sebe.

U tom trenutku odnos se pretvara u uobičajenu borbu za moć. Problem počinje u počecima naše porodice. Zbog takmičenja oko energije u porodici, niko od nas nije bio u stanju dovršiti jedan važan polni proces.Nismo bili u stanju usvojiti svoju suprotnu polnu aspekt.

Uzrok moguće zavisnosti o nekoj osobi suprotnog pola leži u tome što nam još nije dostupna ta ista energija u nama. A ako se prerano spojimo sa drugom osobom tj. ljudskim izvorom, blokiramo svemirski izvor. Podsetite se na odnos kćer-otac, sin-majka. Zanimljivo je to što deca naslućuju da bi ta energija zapravo trebala biti njihova i da bi trebali sa njom upravljati po svojoj volji.

Zato dolazi do dečje manipulacije sa roditeljem.
Npr. žensko dete misli da je njen otac čaroban i savršen, sposoban ispuniti svaki njen hir. U porodici koja nije idealna to rađa sukobom između dece i roditelja suprotnog pola i stvaraju se drame kontrole, samo da bi se dobila energija. U idealnoj porodici, otac će svojoj kćerki davati svu ljubav bez uslova i takmičenja. I tako zbog tog takmičenja, svi smo zapeli na tom stepenu, na kom tražimo svoju energiju suprotnog pola, za koju mislimo da je idealna i da je možemo seksualno posedovati.

Dok ne naučimo kako izbeći direktan izvor druge osobe, hodamo uokolo u napola dovršenom krugu. Poput slova C .
I druga osoba izgleda tako.
Kad se spojimo, krug se zatvara, što nam daje osjećaj ushićenja i energije, osećaj potpunosti kakav daje i puna povezanost sa svemirom.
To je klasičan odnos međusobne zavisnosti, gde nastaje masa problema; zbog dve glave i dva ega. A niko ne želi biti podložan drugom.
Ako dostignemo celi krug (O), kad se romantično povežemo sa drugom celovitom osobom, stvaramo NAD-OSOBU........ali to nas nikad ne odvlači sa puta našeg ličnog razvoja.

Kako to učiniti?
Opirući se osećaju ljubavi na prvi pogled na neko vreme, učenjem platonske ljubavi prema pripadnicima suprotnog pola.

Zapamtite: takav odnos možete imati samo sa osobama koje će se potpuno otvoriti, reći vam kako i zašto nešto čine. Shvativši kakvi su stvarno iznutra, čovek ruši svoje sopstvene fantazijske projekcije o tom polu i to nas oslobađa i ponovo spaja sa svemirom . Njega ili nju treba imati "iznutra".

Dvoje ili više ljudi koji rade zajedno, mogu dostići neverojatne vrhunce dok izgrađuju jedno drugo i to im se odmah vraća. Stvarna projekcija energije ne traži odanost ili naviku. Oboje naprosto oćekuju "poruke".

Završna reč VIII uvida glasi:

- Ako pazimo na to sa kim ćemo razgovarati, onda dobijamo odgovore koje tražimo. Tako u razvijenoj grupi u određenom trenutku samo jedna osoba ima najjaču ideju. Svi sesno usmeravaju svoju energiju ka toj osobi pomažući joj da tu ideju iznese sa najvećom jasnoćom. Ako se potpuno usmerite na to što se priča, osetićete kad je red na vas i ideja će vam sama pasti na pamet.

Ključ za taj proces jeste progovoriti kad je vaš trenutak i odaslati energiju kad je vreme nekog drugog. Svako duže pričanje od potrebnog, monopolizujegrupu od te osobe. Ne dobiju se potrebne poruke....Važno je kako ljudi bivaju isključeni. Kad nam se neko ne sviđa ili kad se osjećamo ugroženi od nekog, prirodna je sklonost da se usredsredimo na ono što nam smeta. Istog trenutka, uzimamo joj energiju i u stvari joj štetimo.

Trebamo uočiti dublju lepotu te osobe i pružiti joj energiju.
Međusobno činimo jedni druge starima, nasilničkim ponašanjem, nezamislivom brzinom.

IX uvid

-Nalazi se u Celestinskim ruševinama. Te hramove izgradile su Maje a nakon njih Inke. To je samo rađanje kulture.

Uvid objašnjava kako će se ljudska kultura promeniti u idućem veku a što će biti posledica svesnog razvoja. Smanjićemo dobrovoljno svoj broj na zemlji kako bi svi mogli živeti na najjačim i najlepšim mestima. Među petstogodišnjim stablima i pažljivo obrađenim baštama, no u blizini, pogodnoj za putovanje, urbanih područja neverovatnih tehnoloških čuda. Vođeni svojom intuicijom, svi će znati šta činiti i kada to činiti, i sve će biti međusobno usklađeno.

Niko neće trošiti neumereno, jer ćemo prevladati potrebu za posedovanjem i kontrolisanjem zbog sigurnosti. Život će se ticati nečeg drugog; ushićenjem primanja slutnji i pažljivim posmatranjem odvijanja naših sudbina.

Svi ćemo usporiti i postati budniji. Rukopis kaže da će ljudi menjati više puta svoje zanimanje u skladu svog napredovanja. A što se tiče novca i davanjauopšteno, kad počnemo stalno davati, uvek ćemo još više dobijati, više nego što možemo dati. A naši darovi trebali bi ići osobama koje su nam dale duhovnu istinu. Svemir ih je poslao ka nama, moramo mu i vratiti.

Tako ćemo se izvući iz poslova koji nas ograničavaju i nadopuniti svoje prihode.
Sledi iz svega toga; naš nivo energije se diže, podiže se i nivo vibracije u atomima naših tela, postajemo lakši, duhovno čistiji.
Cele skupine ljudi, kada dosegnu određeni nivo, odjednom će postati nevidljive onima koji još vibriraju na nižem nivou.
Samo će nestati osećajući se lakšima.
To će se dogoditi većini ljudi u predstojećem periodu.

Нема коментара:

Постави коментар